Końskie studia podyplomowe z tylko we Wrocławiu
Data: 26-01-2014
Temat: Studia


Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu corocznie, od 1995 roku organizuje dwa kierunki 2-semestralnych studiów podyplomowych: hodowla koni i jeździectwo oraz naukowe podstawy treningu koni. Są to jedyne w Polsce studia podyplomowe w zakresie hodowli i użytkowania koni dające uprawnienia rolnicze. Zgłoszenia na studia można przesyłać do 15.02.2014.

Absolwenci tych studiów, którzy posiadają wyższe wykształceniem otrzymują świadectwo studiów podyplomowych (dokument państwowy), nabywają uprawnienia rolnicze oraz mają możliwość uzyskania uprawnień sędziego III klasy w trzech dyscyplinach jeździeckich. Na wniosek uczestników podczas studiów mogą być też organizowane inne kursy specjalistyczne.

Charakterystyka i programy studiów oraz zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie www.up.wroc.pl.

Wszelkich informacji udziela kierownik studiów dr hab. Ewa Jodkowska – 601-696-727 lub sekretariat Zakładu Hodowli Koni i Jeździectwa – 71 320-57-85. Adres e-mail: ewa.jodkowska@up.wroc.pl.Wydrukowano z serwisu Jeździeckiego Centrum Informacyjnego
Adres artykułu http://www.qnwortal.com/artykul_2241