Kopytem budząc natchnienie... Joanna Chlebowska-Krause "Pragnę nieustannie i ciągle na nowo szukać, gonić, pytać....nigdy nie usidlając mojego Pegaza. Niech będzie wolny i nieujarzmiony, niechaj przychodzi do mnie tylko wtedy, gdy on sam tego zechce, podając mi ulegle kopyto do okucia w kuźni mojej pracowni." (J. Chlebowska-Krause)

(2008-09-09 12:03:33, skomentuj) » czytaj więcej...