Przed czipowaniem koni nie ma ucieczki Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie informuje, że zgodnie z Ustawą z  dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt gospodarskich Art. 14-16 wszystkie konie dla których wystawiane są paszporty powinny zostać zaczipowane. W związku z powyższym wszystkie konie dla których OZHK/WZHK dokonuje wymiany paszportu na wspólny z PZJ, muszą zostać zaczipowane. Zapraszamy do zapoznania się z obszernym artykułem wyjaśniającym na czym polega elektroniczne znakowanie koni, który ukazał się na ramach naszego portalu.

(2010-04-26 09:41:11, skomentuj) » czytaj więcej...